top of page
  • Zdjęcie autoraAdministrator

Nowy Zarząd MKS Piaseczno Wybrany Podczas Walnego ZebraniaW dniu 19 lutego 2024 roku, w Piasecznie przy ulicy 1-go Maja 16, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia MKS Piaseczno. Zebranie zostało zwołane przez Zarząd zgodnie z regulaminem, z udziałem 36 z 41 uprawnionych członków stowarzyszenia.

Zebranie rozpoczęło się o 18:45 od otwarcia przez Wice Prezesa Jarosława Ludwiniaka. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego Prezesa Jacka Krupnika. Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, Pana Maickiego Artura, oraz sekretarza, Pana Pawła Poncyljusza, którzy jednogłośnie przyjęli swoje role.


Specjalnym gościem zebrania był Sławomir Pietrzyk, Prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, który nie tylko uczestniczył w całym spotkaniu, ale także w jego końcowej części wręczył Mateuszowi Krupnikowi pamiątkową paterę. Była ona dedykowana pani Barbarze Krupnik, w uznaniu za wsparcie, jakiego udzielała swojemu zmarłemu mężowi, Prezesowi MKS Piaseczno.


Podczas zebrania, omówiono i zatwierdzono sprawozdania finansowe za lata 2020-2022 oraz udzielono absolutorium obecnemu Zarządowi. Zaprezentowano również propozycje zmian w statucie stowarzyszenia, w tym zwiększenie liczby członków Zarządu i Wice Prezesów, co zostało jednogłośnie zaakceptowane przez członków.


Wybory nowego Zarządu odbyły się w duchu jednomyślności, z wyborem Krzysztofa Poznańskiego na Prezesa oraz Jarosława Ludwiniaka na jedynego Wice Prezesa. Ponadto, do Zarządu dołączyli Karol Kocyk, Emil Wrażeń, Mateusz Krupnik, Maciej Orczykowski, i Piotr Rudnicki.


W trakcie zebrania podjęto uchwałę upamiętniającą śp. Prezesa Jacka Krupnika, a także omówiono kwestie związane z wynajmem obiektów sportowych oraz nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Poseł Piotr Kandyba wyraził wsparcie dla klubu, obiecując pomoc w realizacji marzeń śp. Prezesa.


Mateusz Krupnik zaproponował, aby pośmiertnie nadać Jackowi Krupnikowi tytuł honorowego członka MKS Piaseczno, co zostało jednogłośnie zaakceptowane.

Zebranie zakończyło się podziękowaniami dla uczestników i zobowiązaniem nowego Zarządu do zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Nowy Zarząd MKS Piaseczno zobowiązał się do kontynuacji pracy na rzecz rozwoju klubu, pamiętając o dziedzictwie i marzeniach poprzedników.340 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Komentáře


bottom of page