top of page
  • Zdjęcie autoraajacied

WALNE ZEBRANIE 12 CZERWCA


Zarząd klubu MKS Piaseczno informuje, że walne zebranie członków stowarzyszenia odbędzie się 12 czerwca (środa) o godzinie 19.00 w pierwszym terminie, a o 19.30 w drugim terminie. Zebranie odbędzie się w biurze MKS-u (budynek GOSiR-u przy ul. 1 Maja 16).

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza.

2. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.

3. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Stwierdzenie prawomocności obrad.

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018.

7. Udzielenie absolutorium dla zarządu stowarzyszenia za rok 2018.

8. Zmiana statutu stowarzyszenia.

9. Wybór zarządu stowarzyszenia.

10. Wybór Komisji Rewizyjnej.

11. Dyskusja i ewentualne wnioski.

12. Odczytanie i głosowanie nad zaproponowanymi uchwałami i wnioskami.

13. Zakończenie zebrania.

65 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page