top of page
  • Zdjęcie autoraAdministrator

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIAZarząd klubu MKS Piaseczno informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się 26 czerwca 2018 roku (wtorek) o godzinie 18.00 w pierwszym terminie lub o godzinie 19.00 w drugim terminie w biurze klubu w budynku GOSiR-u przy ulicy 1 Maja 16.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego oraz sekretarza

2. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad

3. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

5. Stwierdzenie prawomocności obrad

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok

7. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2017 rok

8. Dyskusja i ewentualne wnioski

9. Odczytanie i głosowanie nad zaproponowanymi uchwałami i wnioskami

10. Zakończenie zebrania

11 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page