top of page
  • Zdjęcie autoraAdministrator

ULGA DLA SPORTU


Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy będą mogli wspierać działalność sportową, osiągając przy tym korzyści podatkowe.

 

Wraz z początkiem 2022 roku w Polsce zaczęła obowiązywać tzw. ulga dla sportu, szerzej określana również jako ulga sponsoringowa. Jej celem jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w sport poprzez zagwarantowanie im możliwości uwzględnienia przekazanego wsparcia w rozliczeniu podatkowym.


Z ulgi może skorzystać praktycznie każdy przedsiębiorca, jest ona adresowana do podatników PIT (prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach według skali podatkowej i podatkiem liniowym) oraz CIT (z zastrzeżeniem, że dotyczy ona podatników uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych). Na czym dokładnie polega to rozwiązanie?


– Wprowadzana ulga pozwala przedsiębiorcom odliczyć od podstawy opodatkowania 50% wydatków, stanowiących koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, poniesionych między innymi na działalność sportową. Warto pamiętać, że kwota odliczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika odpowiednio z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (CIT) oraz pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT). W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów (100% – koszt uzyskania przychodów, 50% – odliczenie w ramach ulgi) – informuje Polski Związek Piłki Nożnej.


W ramach ulgi przedsiębiorcy będą mogli odliczyć koszty finansowania:


1) klubu sportowego na realizację celów obejmujących: zakup sprzętu, pokrycie kosztów organizacji zawodów lub uczestnictwa w nich, pokrycie kosztów korzystania z obiektów oraz finansowanie stypendiów sportowych


2) stypendium sportowego za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej


3) imprezy sportowej, która nie jest imprezą masową (według ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych)


W praktyce przedsiębiorca współpracujący z klubem sportowym, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczając na działalność tego klubu 20 tysięcy złotych i opłacając podatek liniowy według 19% stawki, w podatku PIT zyskuje 3800 złotych (19% x 20 tysięcy złotych) z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz dodatkowo 1900 złotych (19% x 10 tysięcy złotych) z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% poniesionego kosztu, tj. 10 tysięcy złotych. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca zyskuje więc 5700 złotych.Zachęcamy serdecznie do wsparcia naszego klubu w ramach ulgi dla sportu. W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

97 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page